Huruf Verbal JLN-TRC biMBA AIUEO


Salam biMBA…Tetap Semangat dan Terus Belajar.
Ibu Erfa Irwanti sebagai trainer biMBA ingin memberitahukan cara menyampaikan huruf verbal JLN-TRC yang baik dan benar untuk sahabat di kelas biMBA. Pada video ini sahabat akan melihat cara penyampaian huruf verbal JLN TRC. Pada tahap ini anak hanya diperdengarkan bunyi huruf JLN TRC melalui lagu. Hal ini merupakan persiapan sebelum anak diperkenalkan simbol huruf JLN TRC pada modul B-1B. Penyampaian dengan cara yang menyenangkan akan mempercepat anak untuk bisa memverbalkan huruf tersebut.

Artikel Terkait

Modul Pelangi AIUEO

Cara menyampaikan modul pelangi AIUEO yang disampaikan oleh Ibu Erfa Irwanti dan murid biMBA. Website : tvbimba.com Youtube : youtube/tvbimbaaiueo Facebook : facebook.com/bimbatv.aiueo Twitter : twitter.com/TVbimba Fanpage : facebook.com/BimbaTV Terkait

Modul Baca 1H biMBA-AIUEO

Salam biMBA “Tetap Semangat dan Terus Belajar”. Cara menyampaikan Modul Baca 1H biMBA-AIUEO dengan cara yang Fun Learning, Small System dan Individual System yang dipraktekan oleh Trainer biMBA AIUEO yaitu […]

%d blogger menyukai ini: