INFO DIKLAT

T- 6 biMBA-AIUEO

Video ini bertujuan agar anak menyukai kegiatan menulis serta dengan modul ini anak melakukan proses latihan kata yang terdiri dari 4 huruf tanpa bantuan titik-titik dengan cara yang menyenangkan.

D-4HVK biMBA-AIUEO

Salam biMBA…tetap semangat dan terus belajar! Pada modul ini sahabat akan melihat cara penyampaian Dikte 4 Huruf Verbal Kembar (D-4HVK). D-4HVK merupakan tahap persiapan sebelum anak diberikan modul dikte biMBA-AIUEO.